Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de zorg voor een juiste weergave van de informatie op de site kan het gebeuren dat informatie die op de site wordt geplaatst toch onvolledig of onjuist is. De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en aangepast. Modificare heeft te allen tijden het recht om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder bekendmaking door te voeren.

Modificare sluit alle aansprakelijkheid uit voor iedere directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, dat voortkomt uit of in enig opzicht verband houdt met de website https://www.modificare.nl.
Modificare is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet beschikbaar zijn van https://www.modificare.nl

Op het logo en beeldmerk van Modificare geldt beeldrecht en Copyright. Deze rechten berusten bij Obsidiaan.
Het is niet toegestaan om teksten van de website of het logo/beeldmerk te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Modificare.

(Prijs)wijzigingen, taalfouten, wijzigingen voorbehouden.

aangesloten bij