Modificare

Workshop “de ui”

De ui; een geheime code en “reflectie van je gevoelsbeleving”

Voor organisaties of scholen
Een workshop op maat maakbaar. Prijs en locatie nader overeen te komen.

Voorwoord
In de ontwikkelingspsychologie wordt vaker met “De ui” als metafoor voor ontwikkeling gewerkt maar ik voeg er een manier van werken en kleurgebruik aan toe waardoor het een inzichtelijk instrument wordt.

Gaandeweg ben ik dit instrument voor leerlingen vaker gaan gebruiken en verfijnen.
Het is een manier waarop -zoals ondertussen in de praktijk is gebleken- veel leerlingen een middel hebben om hun emoties inzichtelijk te maken en te durven bespreken.

“De ui” is diverse keren voor presentaties naar andere scholen gebruikt en heeft veel indruk gemaakt. Het is namelijk zo simpel maar ook zó doeltreffend.

Voor wie?
Het instrument “De ui” kan in 1 op 1 situaties of in kleine groepjes worden gebruikt.

Het instrument bestaat uit 3 Fases:

  1. Praktijk, basis tekenen.
  2. Praktijk, verdieping.
  3. Bespreken.

Doelstellingen;

Kinderen leren stil te staan bij hun gevoelens, belevenissen en gevolgen daarvan voor hun handelen. Waarom doe je zoals je doet? Waarom reageert de een anders dan jij? Wat voor invloed heeft jouw reactie en manier van handelen op anderen?

Zelfkennis is het bewust zijn van de eigen gedachten en gevoelens.
“De ui”  wordt ingezet voor sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfreflectie.

Wat leert de leerling na de workshop;

  • De leerling/pupil leert na te denken over eigen gevoel en ervaringen.
  • De leerling/pupil leert gebeurtenissen een plek te geven en er een gevoelswaarde aan toe te kennen.
  • De leerling/pupil die moeite met schrijven heeft, krijgt de gelegenheid een soort “dagboek” te maken zonder woorden.
  • De leerling/pupil leert zijn of haar gevoel vorm te geven op papier.
  • De leerling/pupil leert middels aangeboden technieken zichzelf beter te begrijpen.
  • De leerling/pupil leert de mogelijkheid om grenzen aan te geven.
  • De leerling/pupil leert reflectie te gebruiken om zijn of haar sterke en zwakke kanten te ontdekken en gericht er aan te werken. Zodat eerder opgedane ervaringen op een positieve manier worden ingezet.

Voor docenten/ouders/begeleiders

“De ui” is een instrument dat ook door docenten en ouders/begeleiders moet worden ervaren door er eerst zelf mee te werken.
Daarna kan met een of meer leerlingen deze tool worden gebruikt.

Door ervaringen van anderen te horen kan er meer begrip voor elkaar ontstaan. En gekeken worden vanuit verschillende perspectieven.

Door het delen en bespreken van ervaringen merken we dat er overal “wel wat” is en dat het fijn is dat er mensen zijn die je kunnen helpen; ook leeftijdsgenoten. Hulp vragen mag en is juist goed.

Praktisch

Locatie:  In overleg
Tijdsduur: 2 tot maximaal 2,5 uur.
Kosten: € 275,- (excl.) per workshop.

aangesloten bij