Het leven is niet altijd makkelijk en kan ons uit balans brengen. Zorgen voor ouders, werkproblemen, verlies, ongevallen, burn-out, alles kan ons uitputten. Piekeren en gebrek aan zelfzorg putten uit en verminderen weerstand, wat tegenslagen veroorzaakt. Onverwerkte emoties verstoren onze gedachten, emoties en energie. Als ze niet verwerkt worden, stapelen ze zich op en veroorzaken ziekte.  

Modificare is een uniek totaalconcept in lifecoaching

Hieronder volgt een overzicht van mijn diensten in volgorde van diepgang.

De diepte in
Modificare Lydia Nervo

Lydia Nervo

Geboren in 1966, moeder van twee volwassen dochters.
Sinds mei 2022 woon ik met mijn man in een mooie hoeve, omringd door een prachtig Limburgs heuvellandschap.
Naast mijn werk in speciaal onderwijs, waar ik lesgeef aan moeilijk lerende jongeren- met vaak multiproblematiek, run ik mijn eigen coaching praktijk Modificare. Wat begon als persoonlijke groei, groeide uit tot een passie om te delen.

Met pedagogische en diverse andere opleidingen achter mij, ben ik gediplomeerd en gecertificeerd als EMDR therapeut en NLP coach.

Ik bied kinesiologie, SIVAS Polsdiagnostiek, Ben geschoold in Energetische natuurgeneeskunde, energetische therapie, familie-opstellingen, psychologie, psychopathologie en medische kennis volgens Plato-normering.

Als coach werk ik vanuit een ethische code gebaseerd op 5 uitgangspunten.

  1. Respect voor het wereldmodel van de ander. Ik heb respect voor het wereldmodel van de ander en ben gericht op het faciliteren van de ander.
  2. Veiligheid, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Ik zorg voor deze basis vanuit mijn eigen bijdrage en wijs de ander op hun eigen verantwoordelijkheid en vertrouwen.
  3. Vrijheid en zelfbeschikking. Elke interventie die ik begeleid zal er op gericht zijn om de veiligheid en zelfbeschikking van de ander te vergroten. Ik leid vanuit mijn kennis en vaardigheden, de ander naar persoonlijke groei, herstel en welzijn.
  4. Geheimhouding en vertrouwelijkheid. Ik zal op vertrouwelijke wijze handelen en geen privé, inhoudelijke, gevoelige informatie naar buiten brengen.
  5. Integriteit en ecologie. Ik zal steeds de ecologie bewaken en zorgen dat elke interventie gericht is op een groei en doel van het proces van de ander.